Projektin vaiheet ja aikataulu


Aika | Tehtävä Toimenpiteet Tuotokset
 

Vaihe I Case-yritysten kehittämisprojektit

9/2009-5/2010

1. Perusanalyysi

1.1 Kehittämisprojektien suunnittelu case-yritysten kanssa

1.2 Aineistonkeruu työ- etnografisin ja dialogisin menetelmin

1. Peruskuvaukset yritysten tuotteesta, tuotannosta ja teknologisesta ympäristöstä, rajapintojen toimintakäytännöistä ja kehittämishaasteista

6/2010- 3/2011

2. Konseptien ja välineistön kokeileva kehitt äminen

2.1 Konseptien perusulottuvuuksien ja välineistön määrittäminen ja kehittely

2.2 OT-välineistön yrityskohtaiset kokeilut
2. Verkostokohtainen välinekehitys

3. Oppivat Tuotantokonseptit (OT) -välineistön alustavat kuvaukset
 

Vaihe II Oppimisverkosto-toiminta

4/2011-12/2011

3. Levittäminen

3.1. OT-välineistön kokemusten levittäminen OT-oppimisverkostossa

3.2. OT-välineistön jatkokehittäminen

4. OT-välineistön soveltamiskuvaukset

5. OT-välineistön täydennetty versio

11/2011-12/2011

4. Raportointi ja julkaiseminen

4. Koko hankkeen aineiston ja kehitettyjen mallien ja välineiden kokoaminen ja raportointi 6. OT-opas

7. Tieteelliset julkaisut
       


Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu | BIT tutkimuskeskus | PL 15500 | 00076 AALTO | puh. (09) 47001