OT-opas

 

Oppivat tuotantokonseptit -opas

Muuttuva toimintaympäristö ja verkostoituneet tuotantojärjestelmät haastavat perinteiset tavat kehittää tuotteiden ja palveluiden tuottamista. Oppivat tuotantokonseptit -hankkeessa on kehitetty uudenlainen tuotantokonseptien kehittämisen malli, työskentelytapa ja kehittämisvälineet. Näistä kehittämisvälineistä on nyt koottu opas verkottuneen toiminnan haasteiden tunnistamiseksi ja ratkaisemiseksi.

Oppivat tuotantokonseptit -opas soveltuu niin omia konseptejaan kehittäville organisaatioille kuin muutostyötä tukeville ulkopuolisille asiantuntijoille. Opas työkaluineen on vapaasti käytettävissä. Opas ohjaa kehittämään tuotantokonsepteja tukevaa välineistöä verkostomaisessa toiminnassa. Käytännönläheisessä oppaassa kuvataan kehittämisprosessin toteuttaminen vaihe vaiheelta ja tarjotaan erilaisia välineitä muutostyön toteuttamisen tueksi. Opasta voi myös hyödyntää kehittämisprosessin suunnittelussa yhteisenä välineenä ammattimaisten kehittäjien ja organisaation eri tehtäviä edustavien osallistujien välillä.

Opas ohjaa esimerkkien avulla työtapaan, jossa kehittämisen lähtökohtana on vallitsevien toimintamallien tutkiminen ja arviointi, minkä pohjalta kehittämistarpeet määritellään.

Oppivat tuotantokonsepit -opas on nyt saatavissa pdf-muodossa:
Oppivat tuotantokonseptit - välineitä verkoston kehittämiseen.

Oppivat tuotantokonsepit -opas esiteltiin julkistamis- ja koulutusseminaarissa Oppivat tuotantokonseptit – välineitä verkoston kehittämiseen 17.4.2012 Otaniemessä Aalto Design Factoryn tiloissa.

Oppaan julkistamisseminaarissa esiteltiin oppivien tuotantokonseptien kehittämismallia ja -välineitä. Lisäksi ohjelmassa oli oppaan kirjoittamistyötä tukeneiden asiantuntijoiden puheenvuoroja.

Seminaariesitysten lisäksi osallistujat pääsivät perehtymään oppaan kehittämisotteeseen ja työkaluihin kolmessa minityöpajassa:
  • Tutkiva kehittäminen konsultin työotteena -työpajassa käsiteltiin työskentelyedellytysten luomista oppivien tuotantokonseptien kehittämisen prosessille.
  • OT -työkalupakki konsultin apuna -työpajassa perehdyttiin oppaan tarjoamien työkalujen soveltavaan käyttämiseen.
  • Mitä saadaan OT -kehittämisestä tuloksena -työpajassa pohdittiin, millaisia tuloksia oppivia tuotantokonsepteja tukevan välineistön kehittämisessä voidaan saada aikaan.
Lisätietoja seminaarista ja siellä puheenvuoron pitäneistä asiantuntijoista saa seminaarikutsusta.Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu | BIT tutkimuskeskus | PL 15500 | 00076 AALTO | puh. (09) 47001