Esitykset ja julkaisut


Opinnäytteet

Hiltunen, R. (2012). ”Se on tavallaan semmosta jatkuvaa yhdessä kehittämist䅔 Tiedonhallinta verkostoituneiden yritysten toiminnan ja oppimisen mahdollisuutena. Pro gradu -tutkielma, Kasvatustiede, Helsingin yliopisto.

Järvinen, L. (2011). Kierrätettävän pakkauksen kehittämisen vaiheet, verkostot ja oppimiskohdat. Pro gradu -tutkielma, Kasvatustiede, Helsingin yliopisto.

Lohtander, M. (2010). On the development of object functions and restrictions for shapes made with a turret punch press. Väitöskirja, Konetekniikka, Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Havas, T. (2010). Modulointia ohjaavien tekijöiden valinta asiakkaiden, tuotekehityksen ja valmistuksen vaatimusten perusteella. Diplomityö, Konetekniikan koulutusohjelma, Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Tieteelliset julkaisut ja esitykset

Jalonen, M., Pulkkis, A. (2012). Co-construction of a new concept as collaborative production of knowing in a participatory research process. Organizational Learning, Knowledge and Capabilities (OLKC), 25.-27.4.2012, Valencia, Espanja.

Ristimäki, P., Jalonen, M., Pulkkis, A., Toiviainen, H., ja Lohtander, M. (2012). Tuotannon kehittämisestä oppivien tuotantokonseptien kehittämiseen. Esitys Innovaatiot, työ ja oppiminen -teemaryhmässä, koordinoijat H. Toiviainen ja A. Hilli. Aikuiskasvatuksen tutkijatapaaminen 16.-17.2.2012, Helsinki.

Jalonen, M., Ristimäki, P., Pulkkis, A., Toiviainen, H., Lohtander M. (2011). Learning production concepts – When a practice-based learning process intervenes in companies’ production processes. Proceedings of 7th International Conference on Researching Work and Learning (RWL), 4-7 December 2011, Shanghai, China. Shanghai (China): Programme of Human Resource Development, Institute of vocational and adult education, East China Normal University, 1070-1081.

Jalonen, M., Ristimäki, P., Pulkkis, A., Toiviainen, H. (2011). The meaning of artefacts in networked learning: Development of work instructions in a company of renewable energy. Proceedings of 7th International Conference on Researching Work and Learning (RWL), 4-7 December 2011, Shanghai, China. Shanghai (China): Programme of Human Resource Development, Institute of vocational and adult education, East China Normal University, 15-22.

Jalonen, M., Pulkkis, A., Ristimäki, P., Toiviainen, H., Lohtander, M. (2011). Oppivat tuotantokonseptit - kehittämiskokemuksia kahdessa tuotantoverkostossa. Esitys Työelämän tutkimuspäivillä 3.-4.11.2011, Tampere.

Ristimäki, P., Toiviainen, H., Jalonen, M., Pulkkis, A., Lohtander, M. (2011). Learning Production concepts (OT) – Tools for the management of networked activity. Posteriesitys Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan Tiedepäivässä 22.9.2011, Helsingin yliopisto.

Jalonen, M. (2011). Evolution of a boundary object through experimental learning in a networked environment. Organizational Learning, Knowledge and Capabilities (OLKC), 12-14.4.2011, Hull, Englanti.

Jalonen, M., Ristimäki, P., Pulkkis, A., Toiviainen, H., Lohtander, M., Havas, T. (2011). Learning Production Concepts (OT) – Tools for the management of networked activity. Esitys konferenssissa Campus Encounters – Bridging Learners Conference “Developing Competences for Next Generation Service Sectors”, 13–14.4.2011, Porvoo.

Jalonen, M., Ristimäki, P., Pulkkis, A. (2010). Verkostoitunut työ edellyttää uudenlaisia oppimiskäytäntöjä. Esitys Työelämän tutkimuspäivillä, 4.-5.11.2010, Tampere.

Jalonen, M., Ristimäki, P., Pulkkis, A., Toiviainen, H., Lohtander, M., Havas, T. (2010). Oppivat tuotantokonseptit (OT) - Välineistö verkostomaisen toiminnan hallintaan. Posteri Työelämän tutkimuspäivillä, 4.-5.11.2010, Tampere.

Jalonen, M., Ristimäki, P., Toiviainen, H., Pulkkis, A. (2010). Learning Production Concepts - tools for the development of activity in business networks. Esitys tutkijatapaamisessa 10th National Workshop on Business Networks Research, Aalto-yliopisto , 2.11.2010.

Jalonen, M., Pulkkis, A. (2010). Dialogue as a search method in company research. Esitys symposiumissa ”Design for learning in company research“, koordinoijat H. Toiviainen, H. Kerosuo, P. Ristimäki, FISCAR 2010, 23.-25.5.2010, Helsinki.

Pulkkis, A., Ristimäki, P. (2010). Learning production concepts – Tools for the management of networked activity. Esitys Tuotantokonseptit-ohjelman tutkijatapaamisessa 9.2.2010.

Kirjat

Jalonen, M., Ristimäki, P., Pulkkis, A., Toiviainen, H., Lohtander, M. (2012). Oppivat tuotantokonseptit - välineitä verkoston kehittämiseen. Lappeenranta: Lappeenrannan teknillinen yliopisto. ISBN 978-952-265-225-6.

Sähköinen opas on saatavilla asiantuntijoiden työkaluksi: OT-opas.pdf

Muut julkaisut

Toiviainen, H., Pulkkis, A. (2011). Tuotanto, konseptit, oppiminen – yritystoiminnan kehittämisen uudet näkökulmat. Ohutlevy 2/2011, s. 12-15.

Jalonen, M., Lohtander, M., Pulkkis, A., Toiviainen, H., Varis, J., Vartiainen, M. (2009). Oppivat tuotantokonseptit (OT) – uusi tutkimushanke. Ohutlevy 2/2009, s. 16-17.Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu | BIT tutkimuskeskus | PL 15500 | 00076 AALTO | puh. (09) 47001