Oppivat tuotantokonseptit (OT)
Välineistö verkostomaisen toiminnan hallintaan

OT-tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää oppivia tuotanto-konsepteja verkostomaisesti toimivien yritysten jatkuvan kehittämisen tueksi.

Tuotantokonseptit perustuvat arkikäytäntöihin rakentuneisiin välineisiin ja toimintatapoihin. Tällaiset välineet voivat tukea mm. osapuolten asiantuntijuuden tunnistamista, yhteisten tehtävien rakentumista ja innovatiivista kokeilevaa toimintaa.

OT-hankkeessa näitä välineitä kehitetään case-yritysten kehittämisprojekteissa. Hankkeessa on syntynyt uudenlainen tuotantokonseptien kehittämisen malli, työskentelytapa ja kehittämisvälineet. Nämä kehittämisvälineet kootaan keväällä 2012 julkaistavaan oppaaseen, joka tukee verkottuneen toiminnan haasteiden tunnistamista ja ratkaisemista.

OT-hanke on Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteinen tutkimushanke.

OT on osa Tekesin Tuotantokonseptit-ohjelmaa ja se toteutetaan vuosina 2009-2012.
English Summary


Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu | BIT tutkimuskeskus | PL 15500 | 00076 AALTO | puh. (09) 47001